Aanvaarding van de algemene voorwaarden is een absolute voorwaarde voor het gebruik van de website pakjekansbijpaterkarel.nl en het lesmateriaal van PAKKA!.

PAKKA! behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving.

Gebruik PAKKA!-lesmateriaal
Het lesmateriaal is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder toestemming worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt.

Auteursrecht
Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, blijft het les- en beeldmateriaal eigendom van PAKKA!. Vermelding van eigendom (door middel van logo of copyright ©) is niet noodzakelijk om aanspraak te kunnen maken op het auteursrecht.