DOCENT

Het wandelen van een eigen pelgrimstocht!

Tijdens dit PAKKA!-project hebben de leerlingen kennis gemaakt met het gebouw, de historie en het geloof van de Pater Karel Kapel. We hopen dat ze erdoor verrast en geraakt zijn, ieder op zijn of haar eigen manier. Hopelijk hebben ze door deze kennismaking ook wat meer begrip en respect gekregen voor datgene wat de bezoekers van de Pater Karel Kapel belangrijk vinden in hun leven.

Dan zijn de leerlingen nu klaar voor de laatste stap van dit PAKKA!-project: het wandelen van hun eigen pelgrimstocht!
Tijdens het wandelen kunnen ze overdenken wat écht belangrijk is in hun leven. Waar staan ze voor op? Waar doen ze het allemaal voor? Stilte en rust zijn daarbij heel belangrijk voor pelgrims. Die geven hen de kans om die belangrijke vragen te overdenken…

De Pater Karel Kapel wordt elk jaar door heel veel pelgrims bezocht. In de tijd van de corona-crisis kwamen er zelfs nóg meer mensen. Soms stond er zelfs een wachtrij voor de kapel! Uit de enorme hoeveelheid brandende kaarsen bleek hoe groot de behoefte was aan troost, steun en kracht. Zo vroegen mensen Pater Karel bijvoorbeeld hen en hun naasten te helpen gezond te blijven of weer gezond te worden.
Een bijzondere pelgrimsplek dus, niet alleen als einddoel maar zeker ook de reis er naartoe…

We wensen jullie een bijzondere pelgrimstocht toe!

Aandachtspunten tijdens de pelgrimstocht

 • Bij de wandelroutes is er keuze tussen verschillende opties: komend vanaf NS station Sittard of vanaf NS station Geleen-Oost. Mocht jullie pelgrimstocht een ander startpunt hebben, dan kunnen jullie de route (deels) wijzigen.
 • De routes kunnen overdag gelopen worden. Als er gekozen wordt voor een avondwandeling kunnen lichtjes/ kaarsen/ fakkels meegedragen worden. Dat kan een bijzondere dimensie toevoegen aan de pelgrimstocht!

 • De leerlingen wandelen een deel van de pelgrimstocht in stilte: in ‘gesprek’ met zichzelf.
  (Spreek van tevoren met ze af welk deel in stilte zal worden gewandeld.)
  Ze overdenken daarbij wat ze écht belangrijk vinden in hun leven.
  Laat ze bijvoorbeeld een antwoord zoeken op (één of meerdere van) de volgende levensvragen:

  • Waar sta ik ’s morgens voor op?
  • Wie is daarbij voor mij heel belangrijk? Waarom?
  • Waar doe ik het allemaal voor?
  • Helpt deze pelgrimstocht me bij het beantwoorden van deze vragen? Waarom wel / niet?
 • De leerlingen wandelen ook een deel van de pelgrimstocht in gesprek met de ander:
  (Spreek van tevoren met ze af welk deel in gesprek met de ander zal worden gewandeld.)
  Laat ze bijvoorbeeld een antwoord zoeken op (één of meerdere van) de volgende levensvragen:

  • Wat zijn mijn / jouw toekomstdromen?
  • Wat betekent vriendschap voor mij / jou?
  • Wat zit er al in mijn / jouw rugzak, aan bijzondere levenservaringen? (Hele fijne, blije, verdrietige of moeilijke?)
  • Helpt deze pelgrimstocht ons bij het beantwoorden van deze vragen? Waarom wel / niet?
 • Uiteraard blijven de dingen die de leerlingen met elkaar bespreken onder elkaar. Er wordt hierover niet zonder toestemming met anderen gesproken! Het is belangrijk om dit vóór aanvang van de pelgrimstocht met de leerlingen te bespreken.

 • De begeleiders van de leerlingen kunnen uiteraard ook deelnemen aan de gesprekken tijdens de pelgrimstocht: met zichzelf en met de ander. Een gesprek aangaan met één van de leerlingen kan daarbij heel bijzonder zijn. Laat jullie verrassen!

We zijn benieuwd naar jullie terugblik op deze pelgrimstocht en op het gehele PAKKA!-project. Jullie zijn van harte welkom om jullie verhalen met ons te delen: in de Pater Karel Kapel of op onze website. Daarmee inspireren jullie ons en weer andere leerlingen.

De verschillende wandelroutes van de pelgrimstocht

 • ROUTE KORT: 2 KM
 • Startpunt: Pater Karel Kapel
 • Eindpunt: NS station Geleen Oost
 • Verlaat de Pater Karel Kapel door aan de achterzijde van de parkeerplaats het voor gemotoriseerd verkeer verboden weggetje in te lopen. De afgedamde zijtak van de Geleenbeek ligt aan de linkerzijde. Na 50 ga je linksaf een bruggetje over. Je komt op een zandpad dat na 20 meter uitkomt op een verharde weg.
 • Je slaat rechtsaf en volgt de weg (Beekdalstraat) die na een parkeerplaats overgaat in een verhard pad.
 • Op de T-kruising ga je linksaf en blijf je de weg volgen tot een grote doorgaande weg (Geleenstraat). Hier sla je rechtsaf en volg je de weg aan de rechterkant. Na 200 meter kom je bij het voormalige klooster Huize Abshoven. In het complex is nu een brasserie gevestigd.
 • Na Huize Abshoven gepasseerd te zijn sla je via een dalend trapje rechtsaf en blijf je rechtdoor lopen langs een gebouwencomplex. Na 30 meter ga je door een draaihekje en blijf je rechtdoor lopen tot aan de Geleenbeek. Hier sla je linksaf. Wanneer je door een draaihek gaat, ziet je dat dit deel van de wandeling weer deel uitmaakt van de Jacobsweg naar Santiago.
 • Na 200 meter kom je op een verharde weg (Geleenstraat). Sla rechtsaf en loop door tot de spoorwegovergang.
 • Voor de spoorwegovergang steek je de weg over en passeer je de spoorwegovergang aan de linkerkant.
 • Tien meter na de spoorwegovergang ga je vóór de flat linksaf een parkeerplaats op. Na 200 meter kom je op een T-kruising. Je gaat hier linksaf en meteen weer rechtsaf. Je blijft nu langs het spoor rechtdoor lopen (eerst Oranjehof, later Stationsstraat). Na 300 meter kom je bij NS station Geleen Oost.
 • ROUTE MIDDEL: 5,5 KM
 • Startpunt: NS station Sittard
 • Eindpunt: Pater Karel Kapel
 • De wandeling start op het plein aan de centrumzijde van NS station Sittard. Steek de weg over via het zebrapad en ga rechts van Domino’s de Stationsstraat in. Na ca. 100 meter vervolg je de Stationsstraat naar rechts. Je ziet hier aan de overkant de Nieuw Apostolische Kerk. Hierna ga je rechtdoor de Steenweg in. Na 100 meter zie je rechts een muurschildering met een aantal bekende Sittardenaren. Dat Sittard trots is op deze mensen blijkt uit de titel: “Zitterd is greutsj op zien Zitterder” (Sittard is trots op zijn Sittardenaren). Met de toren van de Petruskerk als achtergrond zijn de kleinkunstenaar Toon Hermans, de tapijtweefster Helga Paetzold en de zanger Jo Erens te zien. Het tableau wordt aangevuld met een tweetal typische Sittardse figuren: de stadsfiguur Zefke Mols en de Zittesje Sjnaak (Sittards belhamel).
 • Je loopt door tot de verkeerslichten bij de Rijksweg en gaat rechtdoor de Voorstad in. In het pand Voorstad 11 was vroeger café-zaal Ober-Bayern gehuisvest, Daar voerde Toon Hermans een van zijn revues op. Bij de Eerste kruising staat rechts het beeld van de Zittesje Sjnaak. Ga nu rechtdoor de Brandstraat in. Na 100 meter staat aan de linkerzijde van de straat bij de opgang naar de Begijnenhofwal een beeld van Zefke Mols. Na het beeld gepasseerd te zijn neem je de eerste straat links, de Begijnenhofstraat. Een muurschildering links verbeeldt de begijnen die hier ooit woonden en waarnaar de straat genoemd is. Op nr. 5 heeft Toon Hermans een tijdje gewoond. Ter herinnering hieraan staat tegenover het huis een beeldje van de bekende kleinkunstenaar. Op nr. 7 had de tapijtweefster Helga Paetzold haar atelier. Een gevelsteentje herinnert daaraan.
 • Tussen de huizen met nummer 11 en 13 ga je rechtsaf een steegje in. Ter herinnering aan het bezoek van koningin Beatrix in 1990 aan Sittard wordt het steegje Koninginnegetske genoemd. Je komt op het Kerkplein waar de Petruskerk staat. Deze oudste kerk van Sittard is een bezoek meer dan waard. Voor de kerk sla je rechtsaf en loop je om de kerk heen. Aan de zijkant bevindt zich een beeld van O.L.V, Behoudenis der Kranken (O.L.V. Genezing van de Zieken) dat in 1899 werd vervaardigd door het atelier Kastelijn en Kühnen. Na driekwart rondom de kerk gelopen te hebben ga je de straat rechts in. Deze straat herinnert in haar naam Kapittelstraat aan de periode van ca. 1300 tot de komst van de Fransen in 1802 dat een kapittel aan de Petruskerk verbonden was. Het huis links op de hoek was vroeger de Latijnse school van het St.-Petruskapittel en het even verder aan de linkerkant gelegen huis was de woning van kanunnik.
 • Je komt op het Kloosterplein en loopt rechtdoor. Aan de linkerzijde van het plein staat een standbeeld van de Sittardse troubadour Jochem (Jo) Erens. Het beeld staat voor het Jochem Erenshoes, een gerenoveerd schoolgebouw waarin verschillende Sittardse verenigingen een onderkomen hebben. Aan het middeleeuwse Sittard herinnert de Tiendschuur op nr. 4. Aan het einde van het Kloosterplein volg je de weg naar rechts. In de bocht stond de burcht waaruit later Sittard gegroeid is. Nu staat op deze plek een appartementen complex dat vroeger het klooster van de zusters Ursulinen was. De zusters hadden een pensionaat voor meisjes uit de gegoede kringen. “Pensionaat Ursulinen” staat nog te lezen op de gevel van hotel Merci dat links ligt. Naast het hotel ligt de Basiliek en er tegenover het gebouw Mariapark. Aan het einde van de straat ligt links het Gymnase St. Louis (voormalig klooster) waarvan de geschiedenis teruggaat tot de 17de eeuw. Naast het “gymnase” ligt op de hoek van de Oude Markt en de Markt de Michielskerk of “paterskerk” zoals de Sittardenaren haar noemen.
 • Vanuit de Oude Markt ga je de Markt op en houdt hier rechts aan. Ga rechtdoor het steegje naast eetcafé Ich & Dich in. Steek de Molenbeekstraat over en vervolg de weg rechtdoor. Na 20 meter zie je aan de rechterkant het Gruizenkerkje, een Nederlands Hervormde kerk uit de 17de eeuw. Even voorbij de kerk passeer je een prachtig vakwerkhuis uit 1593.
 • Loop onder de poortwoning “Den Tempel” door, sla linksaf en direct weer rechts langs het Jo Erensplantsoen. Bij de verkeerslichten steek je de Engelenkampstraat over en loop je rechtdoor door de Schuttestraat tot aan de rotonde. Rechts achter de rotonde ligt het stadspark. Wandel het park in bij het voetgangersbord in de Agricolastraat.
 • Na 5 meter sla je rechtsaf bij de hout sculptuur van een uil. Wandel vervolgens voor de vijver linksaf en na de vijver rechtsaf. Hierna neem je het derde pad links en bij de stenen zitbank sla je weer linksaf. Je blijft dit pad volgen en houdt rechts aan, zodat je aan de rechterzijde de Geleenbeek blijft volgen. Na 200 meter gaat het voetpad over in een fietspad en je gaat rechtdoor. Op de Y-splitsing bij een groot grasveld links aanhouden.
 • Vóór de vijver steek je via een loopbruggetje de Geleenbeek over en loop je over het paadje langs een watermolen met een indrukwekkend schoepenrad: de Ophovener watermolen. Na 30 meter kom je op een verharde weg. Je steekt de straat over en gaat rechtsaf de brug over de Geleenbeek over. Meteen achter de brug ga je linksaf het door een slagboom afgesloten voetpad langs de Geleenbeek op. Aan de rechterzijde ligt de zorgboerderij de Ophovenerhof. Wanneer je toe bent aan een pauze kun je het terras van de zorgboerderij bezoeken.
 • Je loopt nu een klein stukje op een wel heel bijzonder parcours: het wandelpad langs de Geleenbeek maakt deel uit van de pelgrimsweg naar Santiago de Compostela. Dat was al te zien aan het begin van het voetpad waar op de slagboom het logo van deze bekende pelgrimsroute was aangebracht. Het voetpad langs de Geleenbeek wordt gevolgd tot een brug aan de linkerkant. Je gaat over de brug de Geleenbeek over. Na 20 meter passeer je een hek en je vervolgt je weg tot aan de verharde weg.
 • Op de verharde weg sla je rechtsaf. Tegenover nr. 28 sla je rechtsaf het fietspad in en ga je onder de weg door via de fietstunnel Beumerwald. Tien meter na de tunnel ga je rechtsaf via het klaphek het Glanapad op. Na 100 meter loop je weer langs de Geleenbeek. Je blijft de beek naar links volgen tot aan het volgende klaphek. Hier staat links het Glanismonument. Steek de straat over en vervolg de weg langs de Geleenbeek via het draaihek. Na het volgend draaihek ga je linksaf het asfaltweggetje op. Na ongeveer 150 meter bereik je de Pater Karel Kapel.

De andere lessen