Pak je Kans bij Pater Karel, hierna te noemen: PAKKA!, is een initiatief van de Pater Karel Kapel.

De Pater Karel Kapel, gevestigd aan P.C. Houbenstraat 9 in Munstergeleen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
P.C. Houbenstraat 9
6151 ET Munstergeleen
+31 46 4525 242

Persoonsgegevens die wij verwerken

PAKKA! verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze website en / of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch en via inzendformulieren
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en type apparaat
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens t.b.v. het PAKKA!-lespakket
 • Via Google Analytics (anonieme gegevens via cookies)

Verwerking gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar

Voor verwerking persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar, vraagt PAKKA! altijd toestemming aan ouders / voogd. Dit geldt niet voor surfgedrag op onze site van kinderen jonger dan 16 jaar.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

PAKKA! verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van je betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen
 • Je de mogelijkheid te bieden om ons CMS-systeem te gebruiken
 • PAKKA! verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens PAKKA! van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen.
 • De server staat in een beveiligde omgeving in een datacenter in Nederland
 • De veiligheid van de server van PAKKA! wordt regelmatig getest en getoetst
 • De server maakt gebruik van SSL (Secured Socket Layer) technologie om het ontvangen en verzenden van persoonsgegevens te versleutelen.
 • De PAKKA-werkgroep en de vrijwilligers die aan het project meewerken, zijn geĆÆnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Bewaartermijn

PAKKA! bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Contacten met PAKKA!, welke dan ook, worden gearchiveerd voor follow-up activiteiten en voor eventuele, interne evaluatiedoeleinden.

Verstrekking aan en verwerking door derden

Wij geven je persoonsgegevens nooit door voor commerciƫle doeleinden. Derde partijen die namens ons jouw persoonsgegevens verwerken doen dat altijd uitsluitend volgens onze opdracht. Zij zijn verplicht je persoonsgegevens geheim te houden en na gebruik te vernietigen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein stukje informatie dat in de vorm van een tekstbestand op uw computer wordt opgeslagen. Dit heeft als doel de website beter te laten functioneren en af te stemmen op de wensen en voorkeuren van gebruikers. Cookies slaan geen persoonsgegevens op. Ze onthouden alleen je voorkeuren en je interesses op basis van surfgedrag.

Wij verzamelen gegevens om bezoekinformatie van de website te meten en te analyseren. Deze informatie gebruiken wij om de effectiviteit van onze site te beoordelen en waar nodig de site aan te passen. Deze informatie wordt nooit gebruikt om bezoekers persoonlijk te identificeren (dit is ook niet mogelijk). Hiervoor gebruiken we Google Analytics. Daarbij:

 • Hebben we een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google.
 • Hebben we het laatste stukje code van het IP-adres gemaskeerd zodat gegevens anoniem worden verzameld. Je bent dus niet te herleiden naar je IP-adres.
 • Is de optie ‘gegevens delen’ uitgezet.
 • Maken we geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Cookies uitzetten

Door het aanpassen van de instellingen van je browser kun je ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, om op de hoogte te worden gebracht wanneer een cookie wordt geplaatst of om alle cookies te weigeren. Raadpleeg hiervoor de help-functie van de browser.

Embedded content

Embedded content is content die wij insluiten op onze website en van een andere website afhalen. Zo kan het soms zijn dat we een filmpje van YouTube insluiten op onze website. Het embedden van content op onze website doen wij alleen met toestemming van degene die verantwoordelijk is voor deze content.

Mocht je vragen hebben over je persoonsgegevens of persoonsgegevens willen wijzigen, neem dan contact op via [email protected]

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PAKKA! neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected].

Copyright

PAKKA! heeft het auteursrecht op de informatie die op deze website staat, zoals teksten, onderzoeken, grafische voorstellingen en beeldmateriaal. Hier mag je niet zomaar gebruik van maken, bijvoorbeeld door ze ergens anders te publiceren, te verspreiden of op te slaan. Vraag hiervoor schriftelijk toestemming aan via de contactpagina. Vermeld vervolgens bij gebruik van de informatie altijd de bron. Je mag informatie wel opslaan voor persoonlijke doeleinden.

Waarvoor zijn we wel en niet aansprakelijk?

 • PAKKA! probeert de informatie op deze website correct en up-to-date te houden. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 • Verder kan PAKKA! niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze website door jou of mensen aan wie je onze informatie doorstuurt, op welke wijze dan ook.
 • Deze website biedt toegang tot andere websites en informatiebronnen die door anderen worden onderhouden. PAKKA! heeft geen invloed op de inhoud hiervan en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Hoe je contact met ons kunt opnemen

PAKKA! is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Wij streven ernaar zo volledig mogelijk te zijn. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via [email protected]. Je kunt je ook tot dit adres richten als je inzage wilt hebben in de gegevens die we van je bewaren, of als je deze wilt laten rectificeren of verwijderen.

Wijzigingen van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is gepubliceerd op 10 september 2020. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde bij te werken, de laatste versie is altijd te vinden op onze website.