voorbeeldles-pelgrimeren
voorbeeldles-naar-pater-karel-kapel
voorbeeldles-creatieve-opdracht-lied-rap
voorbeeldles-presentatie-creatieve-opdrachten
voorbeeldles-zelf-op-pelgrimsreis
previous arrow
next arrow

Les 1

Pelgrimeren in Sittard en Geleen

Kennismaken

Jenneke en Peer gaan langs bij de Pater Karel Kapel. Ga je mee?

De verschillende groepjes leerlingen zoeken hierbij informatie over ‘geloven’, ‘pelgrimeren’ en de verschillende gebouwen vanuit het cultureel erfgoed in Sittard-Geleen.
Zo gaan sommige leerlingen zich d.m.v. ‘bron 8’ verdiepen in het gebouw en de historie van de Pater Karel Kapel in Munstergeleen.

Bron 8

Zoals gezegd trekken er elk jaar weer vele pelgrims naar de Pater Karel Kapel in Munstergeleen (zie ook bron 6: ‘Pelgrims’). Deze Pater was namelijk een hele bijzondere man…

Op 11 december 1821 werd Joannes Andreas Houben geboren, bij ons beter bekend als de heilige Pater Karel. Hij groeide op als een rustige, wat verlegen jongen.
Al vroeg wilde hij priester worden en ook al was hij geen hele goede leerling, hij ging toch naar het college in Sittard. Toen hij 29 jaar oud was, was het zo ver: hij werd tot priester gewijd.

Niet lang daarna ging hij naar Engeland en Ierland om daar de mensen te helpen en ze weer hoop en kracht te geven. Hij kon goed naar de mensen luisteren en ze troosten, als dat nodig was. Ook zorgde hij voor de arme mensen. Hij stond altijd voor ze klaar…
Het bleek echter al snel dat hij mensen ook op een andere, heel bijzondere manier, kon steunen… Hij leek ook zieke mensen te kunnen genezen!
Toen een moeder met haar verlamde zoon voor de poort van het klooster stond, riep de portier Pater Karel erbij. Deze sprak over hem zijn zegen uit en terwijl hij met de moeder nog wat stond na te praten, zag ze de jongen in de tuin lopen! Al snel werd pater Karel beroemd. Men kwam vanuit heel Ierland naar hem toe. Er waren dagen dat meer dan 300 mensen naar het klooster kwamen om door hem gezegend te worden! Ook vanuit Engeland en zelfs Amerika kwamen er mensen.

Op 5 januari 1893, de avond voor het kerkelijk feest van Driekoningen, stierf pater Karel. De dag na zijn dood kwamen duizenden mensen naar de kerk. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat kwamen duizenden mensen langs de kist om zakdoeken, rozenkransen en boeken aan te geven aan de paters om ze aan te strijken aan zijn dode lichaam en als relikwie weer mee te nemen. Dit ging dagen door, tot en met de dag van de begrafenis zelf, op 8 januari. Vanuit heel Ierland waren mensen aanwezig om hem te eren… Een bijzonder priester was gestorven!

Er zijn (ook nu nog, na zijn dood!) veel mensen die zeggen genezen te zijn door de tussenkomst van pater Karel: verlamden die weer liepen, blinden die weer zagen, bloedspuwingen die ophielden, genezing van tuberculose, kraamvrouwenkoorts en meer… Op 3 juni 2007 werd Pater Karel dan ook heilig verklaard. Zijn geboortehuis in Munstergeleen trekt elk jaar nog altijd vele pelgrims. Ieder van hen zoekt steun bij de Pater die zich vooral inzette voor de allerarmsten. De kapel van Pater Karel is daarmee voor heel veel mensen een schuilplaats geworden op hun zoektocht in het leven. Ze vinden er kracht en nieuw vertrouwen.

Na het aansteken van een kaarsje in de kapel, wordt er vaak gebeden en nemen mensen een kaartje mee met daarop de afbeelding van pater Karel.
Pater Karel had altijd aandacht voor mensen die bij hem kwamen met hun verhaal en hun vragen. Hij bad ook voor hen. De mensen van de Pater Karel Kapel hopen dat de bezoekers zijn voorbeeld zullen volgen en daarmee ook mensen zullen zien in hun eigen dagelijkse leven. Dat ze ook voor mensen bidden, die moeten lijden.

Pater Karel was dan ook een ‘Passionist’. Die naam komt van het woord: ‘passio’ dat ‘lijden’ betekent. De passionisten herinneren zich het lijden van Christus. En denken daardoor óók aan het lijden van de mensen om hen heen. Meeleven met mensen die ziek zijn of om andere redenen moeten lijden, vinden zij daarom heel belangrijk! Graag reiken ze deze mensen de helpende hand. Je herkent de Passionisten aan het Passieteken: het kruis-hartsymbool. Het kruis als teken van trouw tot het uiterste, gevat in een hart als symbool van Liefde, met de woorden: Jezus Christus Passio; in dankbare herinnering aan het lijden van Christus.
In Sittard woonden ook de Passionistinnen, vrouwelijke Passionisten, in het Gemmaklooster (zie ook bron 10: ‘De Gemmakapel’).

Les 2

Naar de Pater Karel Kapel

Ervaren

Reisopdracht 2

Relieken

Is er iemand in jouw leven die jij heel bijzonder vindt? Iemand van wie je heel blij wordt? Of die er altijd voor je is als je het moeilijk hebt? Als zo iemand sterft, wat doe je dan? Blijf je dan alleen achter en ben je die ander voor altijd kwijt? Of kun je tóch dichtbij elkaar blijven? Wat hebben relieken hiermee te maken? Kun jij zelf ook een ‘reliek’ maken?

Hoe dan? Daar kom je achter tijdens deze reisopdracht!

Reisopdracht 4

Beeldentuin: ‘Vluchtelingen – Hoop en Liefde’

Ken jij iemand die is gevlucht vanuit een ander land? En die nu bij jou in de buurt woont, in Nederland? Weet je ook waarom? Ken je zijn/ haar verhaal?

Tijdens deze reisopdracht gaan jullie aan de slag met een bijzonder beeld in de beeldentuin: ‘Vluchtelingen – Hoop en Liefde’… Jullie zien, horen, voelen, ruiken en proeven hoe het is om aan de andere kant van de wereld je leven opnieuw op moeten te bouwen. Wat betekent dat voor jou?

Wat zou dat betekenen voor de ander? Laat je verrassen tijdens deze reisopdracht!

Reisopdracht 5

Rozenkransen en bidden

Stuiter jij de hele dag op en neer door het klaslokaal? Vind jij het lastig om rustig te worden? Kun jij moeilijk je aandacht richten op één onderwerp?

Dan is het misschien wel eens fijn om te kijken hoe jij (even) stil kunt worden. Je gaat daarbij ook een voorwerp maken dat je mee mag nemen naar huis. Het kan je helpen om aandacht te geven aan datgene wat belangrijk is voor jou.

Ben je benieuwd? Volg dan deze reisopdracht…

Les 3

Creatieve opdrachten

Terugkijken op de ervaring in de Pater Karel Kapel

MUZIEK

Lied / rap schrijven over je pelgrimsreis naar de Pater Karel Kapel

Inleiding

Met je klasgenoten heb je de Pater Karel Kapel bezocht.
Kijk eens terug op die ervaring door middel van het schrijven van een lied / rap.

Voordat je daaraan gaat werken, denk je eerst eens rustig na over onderstaande vragen:

 • Hoe was het om naar de Pater Karel Kapel toe te gaan?
 • Was het voor jou een vreemde plek? Of ben je al vaker in een kapel of kerk geweest?
 • Wat dacht je toen je er was?
 • Waardoor kreeg je die gedachten?
 • Hoe voelde dat?
 • Kun je deze ervaring vergelijken met iets dat je al eerder hebt meegemaakt in je leven? Welke ervaring was dat? Waardoor lijken ze op elkaar?
 • Kun je een ervaring beschrijven die bijna tegenovergesteld was aan jouw ervaring in/rondom de Pater Karel Kapel? Welke ervaring was dat? Waarom verschillen ze zo van elkaar? Wat betekenen deze twee verschillende ervaringen voor jou?
 • Heeft jouw bezoek aan de Pater Karel Kapel je verrast?
  Zo ja, waarmee? Wat deed dat met jou?
 • Kun je je voorstellen dat mensen naar de Pater Karel Kapel toe gaan?
  Waarom bijvoorbeeld?
 • Zou je nog eens terug willen gaan?
  Waarom wel? Wanneer bijvoorbeeld?
  Waarom niet?
 • Aantal leerlingen per groep: 1-4

 • Tijdsduur: plm. 2 uur

 • Muziekinstrument(en)
 • Pen en papier
 • Computer of laptop met printer en een internetverbinding
 • Een smartphone waarmee je j(ulli)e lied/ rap kunt opnemen (geluids- of video-opname)

Maak een lied/ rap over j(ulli)e ervaring bij de Pater Karel Kapel. Laat daarbij horen hoe je jouw/ jullie bezoek heb(t)(ben) ervaren. Bovenstaande vragen kunnen j(ulli)e daarbij helpen.

Voorbeelden

Stel je voor dat je tijdens je bezoek aan de Pater Karel Kapel een gesprek hebt gevoerd met een paar klasgenoten. Jullie hebben over iets gepraat waarover jullie het normaal gesproken niet zo gauw hebben. Tijdens dat gesprek ben je door iemand verrast… je kende eigenlijk alleen maar zijn/ haar naam, maar niet zijn/ haar verhaal. Nu je meer over hem/ haar weet, heb je het gevoel dat er iets is veranderd… Dit had je niet verwacht, bij je bezoek!

Daarover kun je een lied/ rap schrijven. Alleen of met een of meer klasgeno(o)t(en). Dat zou bijvoorbeeld onderstaand lied kunnen zijn. Luister maar eens naar het nummer ‘Everything has changed’ dat Taylor Swift en Ed Sheeran hier samen zingen:

 • Taylor Swift – Everything Has Changed ft. Ed Sheeran

Les 4

Presentatie creatieve opdrachten

Ervaringen delen

Tijdens les 3 hebben de leerlingen teruggekeken op hun ‘pelgrimstocht’ naar de Pater Karel Kapel. Wat heeft het bezoek aan de kapel voor hen betekend? Hebben ze deze ervaring mee kunnen nemen, hun eigen leven in? Zo ja, op welke manier? Wat betekent dat voor ze?
Deze terugblik heeft vorm gekregen in een door hen gekozen creatieve verwerkingsopdracht.

Nadat de leerlingen hun creatieve opdrachten hebben afgerond, kunnen deze worden gedeeld met elkaar. Daarbij moeten we ons wel realiseren dat leerlingen deze verwerking als hun eigen privéverhaal kunnen beschouwen, dat ze liever (nog) niet delen met een ander. Het is belangrijk hun gevoelens hierbij te respecteren.
Als (sommige) leerlingen de creatieve verwerking van hun ‘pelgrimage’ aan de Pater Karel Kapel wel graag willen delen met anderen, dan kan dat op verschillende manieren.

(…)

Les 5

Zelf op pelgrimsreis

Doen

Tijdens de lessen 1 t/m 4 hebben de leerlingen kennis gemaakt met het gebouw, de historie en het geloof van de Pater Karel Kapel. We hopen dat ze erdoor verrast en geraakt zijn, ieder op zijn of haar eigen manier. Hopelijk hebben ze door deze kennismaking ook wat meer begrip en respect gekregen voor datgene wat de bezoekers van de Pater Karel Kapel belangrijk vinden in hun leven.

Dan zijn de leerlingen nu klaar voor de laatste stap van dit PAKKA!-project: het wandelen van hun eigen pelgrimstocht! We hebben daarvoor mooie routes uitgestippeld…
Tijdens het wandelen overdenken de leerlingen wat écht belangrijk is in hun leven. Waar staan ze voor op? Waar doen ze het allemaal voor? Stilte en rust zijn daarbij heel belangrijk voor pelgrims. Die geven hen de kans om die belangrijke vragen te overdenken…