LEERLING
HANDVAARDIGHEID / TEKENEN

Een huisaltaartje maken om een voor jou bijzondere persoon dicht bij je te houden

Inleiding

In de Pater Karel Kapel staat een reliekhouder. Weet je nog wat dat is?

Inderdaad: een ‘reliek’ of ‘relikwie’ is een deel van een bot of een haar van een heilige. Of iets wat de heilige heeft aangeraakt, zoals bijvoorbeeld een kledingstuk.

In de reliekhouder in de kapel wordt een vingerkootje van Pater Karel bewaard.
Door deze reliek hebben de mensen het gevoel dichter bij Pater Karel te kunnen zijn.

  • Wie wil jij heel dichtbij je hebben?
  • Waarom kies je voor deze persoon?

Er zijn ook mensen die iemand graag thuis dichtbij zich willen hebben. Soms maken ze daarvoor een huisaltaartje. Met daarin een haarlok, as, voorwerpen of foto’s die hen herinneren aan deze voor hen zo bijzondere persoon. Zodat hij/ zij altijd bij ze is.

Een huisaltaartje kunnen mensen ook om nog veel meer verschillende redenen maken. Sommige mensen gebruiken deze plaats bijvoorbeeld om te mediteren, te bidden, rustig te worden, na te denken, alles uit hun hoofd te zetten, een plaats te hebben voor zichzelf, te genieten, inspiratie op te doen, stil te staan bij de dag, hun zorgen los te kunnen laten, blij te worden, ruimte te krijgen, stil te staan bij een gedachte/ spreuk/ tekst, tot zichzelf te komen, verdriet en/ of teleurstellingen een plaats te geven, zich bewust te worden van iets, ruimte te geven aan hun geloof in God, houvast te hebben, er kracht uit te halen, na te denken over een gebeurtenis uit het verleden, stil te staan bij de seizoenen, enz.

Huisaltaartjes kunnen dus heel bijzonder zijn voor mensen!

Wist je dat bijna een op de drie Nederlanders een huisaltaartje heeft? Het gebruik stamt al uit de middeleeuwen. Toen ging het vooral om reisaltaartjes. Die waren klein en compact en daardoor ook handig voor in huis. Je kon ze openklappen om bij te bidden en weer dichtdoen als je klaar was. Aan het einde van de negentiende eeuw werd het huisaltaartje populair en werden er massa’s heiligenbeelden en prenten gemaakt, vooral voor katholieke gezinnen. Zij plaatsten vaak een beeld, bloemen en wat kaarsjes in huis.

De voorwerpen in een modern huisaltaartje kunnen met God en geloof te maken hebben, maar dat hoeft niet. Vaak liggen er voorwerpen in die een herinnering oproepen aan een gebeurtenis uit het verleden of aan een dierbare. Er zijn daarbij geen regels meer waaraan je je moet houden: een huisaltaartje kun je vormgeven en gebruiken zoals je zelf wilt.

Ook voor jongeren kan het huisaltaartje iets heel waardevols worden in hun dagelijks leven. Het kan een plaats van en voor henzelf zijn. Hen ook de mogelijkheid bieden om bewust stil te staan bij wie ze (willen) zijn. Of misschien ook bij wie een Heilige of God voor hen is, op een manier die betekenisvol is in hun persoonlijke, dagelijkse leven.

  • Aantal leerlingen per groep: 1

  • Tijdsduur: plm. 2 uur

• Een houten kistje waar bv. sigaren of (een) wijnfles(sen) in hebben gezeten. Je kunt ook een houten kistje bij de Xenos of Ikea kopen. Je krijgt ze in allerlei vormen en maten.
• Een of meerdere voorwerpen, die jou herinneren aan een voor jou heel bijzondere persoon.
• Als je dat wilt: een kaarsje (eventueel met de afbeelding van Pater Karel), bloemen in een klein vaasje, een klein tafelkleedje of onderzetter(s), afbeeldingen, een kruisje, een Mariabeeldje, enz.
• Als je dat wilt: materialen om je huisaltaartje te beschilderen. Denk daarbij aan:
o Een verfpalet met verschillende kleuren verf en lege vakjes om kleuren te mengen
o Kwasten in verschillende maten
o Prikkertjes en wattenstaafjes om puntjes te schilderen
o Verschillende bakjes water om je kwasten met verschillende kleuren verf schoon te spoelen
o W.c.- papier/ keukenrol o.i.d. om je kwasten droog te deppen.
• Als je dat wilt: gekleurd papier of afbeeldingen om het huisaltaartje mee te beplakken. Denk daarbij aan:
o Stroken gekleurd papier
o Papieren afbeeldingen
o Schaar
o Hobbylijm

Zet het houten kistje op zijn kant en open het. Er ontstaat vanzelf een nisje met ruimte voor de speciale voorwerpen die jou herinneren aan die ene bijzondere persoon…

Maak in het huisaltaartje ruimte voor een ‘reliekhouder’ die jou dicht deze bijzondere persoon laat zijn. Zorg er vervolgens voor dat de manier waarop het huisaltaartje eruit ziet, past bij deze bijzondere persoon. Gebruik bij hem/ haar passende voorwerpen, kleuren, materialen, enz.

Is het bv. iemand die altijd voor een ander klaarstaat? Dan kun je het huisaltaartje beplakken met afbeelding van mensen, (rode) hartjes, (helpende) handen, enz.

Het huisaltaartje thuis neerzetten

  • Zet het huisaltaartje, als het klaar is, op een bijzondere plek bij jou thuis. Welke plek kies je? Waarom?
  • Waar denk je aan, als je ernaar kijkt?
  • Wat doet dat met jou?
  • Wat zou het betekenen voor die bijzondere persoon, denk je?

De andere creatieve opdrachten