LEERLING
MUZIEK

Lied / rap schrijven over je pelgrimsreis naar de Pater Karel Kapel

Inleiding

Met je klasgenoten heb je de Pater Karel Kapel bezocht.
Kijk eens terug op die ervaring door middel van het schrijven van een lied / rap.

Voordat je daaraan gaat werken, denk je eerst eens rustig na over onderstaande vragen:

 • Hoe was het om naar de Pater Karel Kapel toe te gaan?
 • Was het voor jou een vreemde plek? Of ben je al vaker in een kapel of kerk geweest?
 • Wat dacht je toen je er was?
 • Waardoor kreeg je die gedachten?
 • Hoe voelde dat?
 • Kun je deze ervaring vergelijken met iets dat je al eerder hebt meegemaakt in je leven? Welke ervaring was dat? Waardoor lijken ze op elkaar?
 • Kun je een ervaring beschrijven die bijna tegenovergesteld was aan jouw ervaring in/rondom de Pater Karel Kapel? Welke ervaring was dat? Waarom verschillen ze zo van elkaar? Wat betekenen deze twee verschillende ervaringen voor jou?
 • Heeft jouw bezoek aan de Pater Karel Kapel je verrast?
  Zo ja, waarmee? Wat deed dat met jou?
 • Kun je je voorstellen dat mensen naar de Pater Karel Kapel toe gaan?
  Waarom bijvoorbeeld?
 • Zou je nog eens terug willen gaan?
  Waarom wel? Wanneer bijvoorbeeld?
  Waarom niet?
 • Aantal leerlingen per groep: 1-4

 • Tijdsduur: plm. 2 uur

 • Muziekinstrument(en)
 • Pen en papier
 • Computer of laptop met printer en een internetverbinding
 • Een smartphone waarmee je j(ulli)e lied/ rap kunt opnemen (geluids- of video-opname)

Maak een lied/ rap over j(ulli)e ervaring bij de Pater Karel Kapel. Laat daarbij horen hoe je jouw/ jullie bezoek heb(t)(ben) ervaren. Bovenstaande vragen kunnen j(ulli)e daarbij helpen.

Voorbeelden

Stel je voor dat je tijdens je bezoek aan de Pater Karel Kapel een gesprek hebt gevoerd met een paar klasgenoten. Jullie hebben over iets gepraat waarover jullie het normaal gesproken niet zo gauw hebben. Tijdens dat gesprek ben je door iemand verrast… je kende eigenlijk alleen maar zijn/ haar naam, maar niet zijn/ haar verhaal. Nu je meer over hem/ haar weet, heb je het gevoel dat er iets is veranderd… Dit had je niet verwacht, bij je bezoek!

Daarover kun je een lied/ rap schrijven. Alleen of met een of meer klasgeno(o)t(en). Dat zou bijvoorbeeld onderstaand lied kunnen zijn. Luister maar eens naar het nummer ‘Everything has changed’ dat Taylor Swift en Ed Sheeran hier samen zingen:

 • Taylor Swift – Everything Has Changed ft. Ed Sheeran

Natuurlijk heb jij die ontmoeting anders beleefd dan Taylor en Ed, maar dit zou een voorbeeld kúnnen zijn. Hieronder staat de tekst van hun lied:

Alles wat ik wist
All I knew
Vanmorgen toen ik wakker werd
This morning when I woke
Weet ik nu iets, weet ik nu iets dat ik voorheen niet wist
Is I know something now, know something now I didn’t before
En alles wat ik heb gezien
And all I’ve seen
Al achttien uur geleden
Since eighteen hours ago
Is groene ogen en sproeten en je glimlach
Is green eyes and freckles and your smile
In mijn achterhoofd waardoor ik het gevoel krijg dat ik
In the back of my mind making me feel like

Je gewoon beter wil leren kennen, je beter leren kennen, je beter leren kennen nu
I just wanna know you better, know you better, know you better now

Ik wil je gewoon beter leren kennen, je beter leren kennen, je beter leren kennen nu
I just wanna know you better, know you better, know you better now
Ik wil je gewoon beter leren kennen, je beter leren kennen, je beter leren kennen nu
I just wanna know you better, know you better, know you better now
Ik wil je gewoon kennen, je kennen, je kennen
I just wanna know you, know you, know you

Omdat ik alleen weet dat we hallo hebben gezegd
‘Cause all I know is we said hello
En je ogen zien eruit als thuiskomen
And your eyes look like coming home
Alles wat ik weet is gewoon een naam
All I know is a simple name
En alles is veranderd
And everything has changed
Ik weet alleen dat je de deur vasthield
All I know is, you held the door
Jij zal mijne zijn en ik zal de jouwe zijn
You’ll be mine and I’ll be yours
Alles wat ik sinds gisteren weet, ja
All I know since yesterday, yeah
Is dat alles is veranderd
Is everything has changed

En al mijn muren
And all my walls
Stonden hoog blauw geverfd

Stood tall painted blue

Maar ik zal ze neerhalen, ze neerhalen en de deur voor je openen
But I’ll take ‘em down, take ‘em down and open up the door for you
En alles wat ik voel
And all I feel
In mijn buik zijn vlinders
In my stomach, is butterflies
De mooie soort, die de verloren tijd goedmaakt
The beautiful kind, making up for lost time
Ik begin te vliegen en krijg het gevoel krijg dat ik
Taking flight, making me feel like

Je gewoon beter wil leren kennen, je beter leren kennen, je beter leren kennen nu
I just wanna know you better, know you better, know you better now
Ik wil je gewoon beter leren kennen, je beter leren kennen, je beter leren kennen nu
I just wanna know you better, know you better, know you better now
Ik wil je gewoon beter leren kennen, je beter leren kennen, je beter leren kennen nu
I just wanna know you better, know you better, know you better now
Ik wil je gewoon kennen, je kennen, je kennen
I just wanna know you, know you, know you

Omdat ik alleen weet dat we hallo hebben gezegd
‘Cause all I know is we said hello

En je ogen zien eruit als thuiskomen

And your eyes look like coming home
Alles wat ik weet is gewoon een naam
All I know is a simple name
En alles is veranderd
And everything has changed
Ik weet alleen dat je de deur vasthield
All I know is you held the door
En jij bent van mij en ik zal van jou zijn
And you’ll be mine and I’ll be yours
Alles wat ik sinds gisteren weet, ja
All I know since yesterday, yeah
Is alles veranderd
Is everything has changed
Kom terug en vertel me waarom
Come back and tell me why
Het voelt alsof ik je al die tijd heb gemist
I’m feelin’ like I’ve missed you all this time

(Uh uh uh)
(Uh-uh-uh)

En ontmoet me daar vanavond

And meet me there tonight

En laat me weten dat het niet allemaal in mijn hoofd zit

And let me know that it’s not all in my mind
Ik wil je gewoon beter leren kennen, je beter leren kennen, je beter leren kennen nu
I just wanna know you better, know you better, know you better now
Ik wil je gewoon kennen, je kennen, je kennen
I just wanna know you, know you, know you
Ik weet alleen dat we hallo hebben gezegd
All I know is we said hello

Je ogen zien eruit als thuiskomen
Your eyes look like coming home
Alles wat ik weet is gewoon een naam
All I know is a simple name
En alles is veranderd
And everything has changed
Ik weet alleen dat je de deur vasthield
All I know is you held the door
Jij zal mijne zijn en ik zal de jouwe zijn
You’ll be mine and I’ll be yours
Alles wat ik sinds gisteren weet, ja
All I know since yesterday, yeah
Is alles veranderd
Is everything has changed
Ik weet alleen dat we hallo hebben gezegd
All I know is we said hello
Dus stof je hoogste verwachtingen af
So dust off your highest hopes
Alles wat ik weet is stromende regen
All I know is pouring rain
En alles is veranderd
And everything has changed
Alles wat ik weet is een nieuw gevonden genade
All I know is a new found grace
Al mijn dagen ken ik je gezicht
All my days, I’ll know your face
Alles wat ik sinds gisteren weet, ja
All I know since yesterday, yeah
Is dat alles is veranderd
Is everything has changed

De andere creatieve opdrachten